Skab resultater

med en praktisk tilgang til bæredygtighed

Det kan virke uoverskueligt og ressourcekrævende at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling. Det kan først og fremmest være svært at finde ud af præcis, hvordan du skal gribe det an, hvad du skal starte med at prioritere, og hvad der må vente. For du kan ikke gøre det hele på en gang. Samtidig skal du finde tiden ved siden af den normale drift af virksomheden.   

Vi ser det som vores opgave at bryde arbejdet med bæredygtighed ned i en overskuelig og overkommelig proces, der gavner både din virksomhed, dine medarbejdere og klimaet. 

Vi starter altid med at identificere de lavthængende frugter. På baggrund af vores erfaring fra en lang række projekter med simplificering, optimering og digitalisering af virksomheder og processer fokuserer vi først på driften og gennemfører en indledende screening af processer, af virksomhedens ambitioner og af, hvor langt du som virksomhed er i arbejdet med bæredygtighed. 

Screeningen viser os, hvor der er oplagte indsatsområder, som kan eksekveres med det samme. Den viser os også, hvilke områder vi med fordel kan gå i dybden med.

En indledende screening

Vi identificerer først, hvor der er mulighed for at reducere materiale-, energi- og vandforbrug for herigennem at nedbringe din virksomheds CO2-aftryk og ressourceforbrug.Vi vurderer også, hvor der er mulighed for at opnå en gevinst ved øget digital understøttelse af din virksomheds processer. Det kan være gennem hel eller delvis automatisering af opgaver og opsamling af data til brug for arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling.

Endelig vurderer vi, hvor langt du er i arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi ved at identificere de tiltag, du allerede har igangsat i forhold til at blive mere grøn, skabe gode sociale forhold for dine medarbejdere og det omkringliggende samfund samt governance.

Herefter udarbejder vi et samlet overblik over oplagte indsatsområder, som du selv kan gå i gang med. Vi udvælger også de områder, vi skal starte med at gå i dybden med, og formulerer ambitioner, så vi har en rettesnor for det videre arbejde.

Den videre proces

I den videre proces starter vi med at definere de beslutninger og handlinger, der skal sikre, at vi opfylder de fastsatte ambitioner på det område, vi sammen har udvalgt. Det kan fx være, at vi skal udarbejde en detaljeret beskrivelse af jeres produktionsprocesser med fokus på det aktuelle C02-aftryk og mulighederne for at reducere dette. Vi følger løbende op på de igangsatte initiativer og fastsætter nye, indtil vi er i mål.

Når det giver mening for dig, sikrer vi, at arbejdet med bæredygtighed bliver forankret i din virksomheds overordnede forretningsstrategi. Vi hjælper dig også med at skabe opbakning igennem klar kommunikation til dine medarbejdere og med at fortælle de gode historier om din virksomheds arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling til fx dine samarbejdspartnere og kunder.  

Procesoptimering

Vi går i dybden med din virksomhed gennem kortlægning og simplificering af processer. Herigennem gør vi din virksomhed mere robust, så du er mindre sårbar over for pludselige forandringer.

Digitalisering

Vi identificerer digitale løsninger, som kan optimere processerne og opsamle data, der understøtter arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling.  

Kommunikation

Vi skaber opbakning til arbejdet med bæredygtighed og gør det lettere for dig at fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere. 

En typisk proces indeholder

En indledende screening, der identificerer lavthængende frugter og fastsætter ambitioner og målsætninger.

Afklaring af mulige støtteordninger inden for erhvervsfremmesystemet, der kan være med til at finansiere den nødvendige rådgivning og i nogle tilfælde også investeringer i teknologi eller certificeringer og mærkningsordninger.

Formulering af beslutninger og aktiviteter, du skal arbejde med for at nå dine ambitioner og mål. Kortlægning og dokumentation af de processer, der er i fokus, og identifikation af mulige forenklinger og optimeringer, som fx igennem digitalisering kan bidrage til at indfri målene. Kommunikation, der understøtter din indsats både i forhold til dine medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.   

Hvilke mærkningsordninger

hvad skal du bruge?

Der er mange mærkningsmuligheder, men ikke alle er lige relevante eller troværdige. Vi hjælper dig med at gennemskue, hvilke bæredygtighedsmærker du med fordel kan ansøge i forhold til dit produkt og din virksomhed.

Vi tilbyder individuelt  tilpassede forløb fra rådgivning og analyse af din virksomhed
til optimering og implementering af løsninger, der optimerer din forretning og samtidig gør din virksomhed mere bæredygtig.

Få et uforpligtende tilbud