Vi er drevet af

et ønske om at skabe en verden i bedre balance

AddBusiness er et konsulentsamarbejde. Vi ser os selv som en katalysator for virksomheders udvikling i en mere bæredygtig retning. Ved at have en praktisk orienteret tilgang med fokus på beslutninger og konkrete handlinger gør vi det lettere og mere overskueligt, også for små og mellemstore virksomheder, at komme i gang med den grønne omstilling og arbejdet med bæredygtighed.

Vores fokus

Vi har fokus på at skabe balance mellem virksomhedens økonomi, medarbejdernes trivsel og en mere bæredygtig adfærd, da det er afgørende for om arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed bliver en god forretning. 

Vi betragter arbejdet med bæredygtighed som en holdsport, hvor deling af viden, erfaringer og gode løsninger er essentielt. Derfor involverer vi altid både ledere og medarbejdere i arbejdet med at finde de gode løsninger. En helt central del af vores forretningsmodel er at være fleksibel som organisation. AddBusiness består af tre rådgivere og hertil kommer et bredt samarbejde med andre rådgivere og eksperter inden for en række fagområder, som vi deler viden og metoder med.

Vores grundindstilling

Vores grundindstilling er, at alle kan være med til at skabe en verden i bedre balance – både som individer og som virksomheder, store såvel som små. Vi har bl.a. valgt at sidde i et kontorfællesskab, hvor vi deler faciliteter med andre virksomheder, og hvor vi også ønsker at dele vores viden om bæredygtighed og grøn omstilling til gavn for alle i kontorfællesskabet.

Dedikerede

Vi har en uformel tone og samtidig en målrettet passion for at skabe en verden i bedre balance.

I øjenhøjde

Vi forsimpler og gør det let for virksomheder at arbejde med bæredygtige tiltag.

Åbenhed

Vi tror på, at grøn omstilling lettest sker, når vi samarbejder og deler viden og erfaring. 

Hvem er vi?

ESG rapportering - Thomas Riisager

Thomas Riisager

Thomas er uddannet produktionsingeniør med fokus på virksomhedsledelse og har suppleret med en Mini MBA i Sustainability Management og en certificering som VækstHjulet®-rådgiver.

Han har mere end 20 års erfaring som proceskonsulent, facilitator og træner inden for procesoptimering og digital transformation.

Thomas har herudover arbejdet med etablering af ledelsessystemer inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling voksede naturligt ud af et fokus på at hjælpe virksomheder med at skabe en god forretning, hvor sammenhængen mellem den økonomiske bundlinje og påvirkningen af klima og det omkringliggende samfund får en større og større betydning.

 

Jørgen Ahm Petersen 

Jørgen har en baggrund som kemiingeniør og har mere end 20 års erfaring som kvalitetschef, fabrikschef, proceskonsulent, facilitator og træner inden for procesoptimering og projektledelse for en række virksomheder.

Han har taget en Mini MBA i Sustainability Management og er certificeret VækstHjulet®-rådgiver samt ADKAR-certificeret inden for forandringsledelse. Med en solid teoretisk baggrund og praktisk erfaring inden for forbedring og forandring af virksomheder har han naturligt fokus på at gøre enhver forandring til en god forretning.

Arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed er opstået ud af en forståelse for, hvordan en virksomhed drives effektivt og forsvarligt med fokus på både økonomi, medarbejderes trivsel og påvirkningen af miljø og klima.

Rikke Thorbjørn

Rikke er uddannet cand.mag i kommunikation og har mere end 20 års erfaring med strategisk rådgivning og eksekvering af kommunikationsindsatser. Hun har tidligere rådgivet virksomheder både på kommunikationsbureauer og som intern ansat kommunikationsrådgiver. Siden 2020 har hun arbejdet som selvstædig rådgiver med virksomheden R Story

Hendes interesse for og viden om bæredygtighed og grøn omstilling voksede naturligt ud af det ansvar, hun i 2016 fik for kommunikationen om rent drikkevand, grøn fjernvarme og større genanvendelse af vores affald som kommunikationsfaglig rådgiver i et større forsyningsselskab.

Rikke sikrer, at arbejdet med bæredygtighed bliver solidt forankret i virksomhedens strategi, og hun udarbejder kommunikation, der understøtter til blandt andet medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. 

Når det kommer til tiltag i retning af bæredygtighed og grøn omstilling,
så handler det ikke om at gøre det perfekt.

Det handler om at komme i gang med at gøre noget.