Vi laver jeres ESG-rapportering

Hos addbusiness laver vi den første ESG-rapportering for jer. Så er I i gang, og det er vigtigt, hvis I skal handle med det offentlige, byde på opgaver i udbud, har kunder eller leverandører, som allerede er underlagt ESG-rapporteringskrav fra EU eller ønsker de bedst mulige vilkår hos jeres bank. Der er mange vigtige grunde til at komme i gang, ikke mindst det vigtige arbejde der er med at tilpasse den påvirkning, som virksomheden har, på miljø og mennesker i virksomheden og udenfor. 

Arbejdet med ESG-rapporteringen sker løbende, når I først er i gang. Det er et dynamisk dokument, som ikke kun tjener et rapporteringsformål, men også indeholder ESG-initiativer og status på dem. 

Med en ESG-rapportering i hånden vil du lige nu skille dig ud på markedet og dermed gøre din virksomhed mere attraktiv overfor kunder, investorer og nye medarbejdere.

Vi laver en ESG-rapportering med udgangspunkt i ESRS (European Sustainability Reporting Standards) og guidelines fra Erhvervsstyrelsen og bidrager dermed til at skubbe din virksomhed i en mere bæredygtig retning. Det er god forretning.

Jeres udbytte ved ESG-rapportering

Når vi laver jeres ESG-rapportering, får I:

  1. En ESG-rapportering lavet efter ESRS og guidelines fra Erhvervsstyrelsen
  2. Dokumentation for hvor og hvordan, data til rapporten er fundet
  3. Tre forslag til indsatsområder, som vi vurderer er væsentlige 

Hvad er ESG-rapportering?

ESG-rapportering indebærer rapportering af, hvordan virksomheden påvirker mennesker og miljø, både i og udenfor virksomheden, indenfor de tre områder “Environmental, Social and Governance”. 

Med bedre styring af de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, er der mulighed for at skabe større værdi for jer som virksomhed, for investorer og for samfundet.

Selve ESG-rapporteringen omfatter, at virksomheden rapporterer om bæredygtighedsforhold, herunder eksempelvis  påvirkning af klima, ressourceforbrug og også sociale forhold. 

Det er afgørende at virksomheden tydeligt kan prioritere hvilke påvirkninger, der er mest væsentlige for deres forretning og vigtige interessenter.

Hvorfor ESG-rapportering?

Din virksomhed skal arbejde med ESG-rapportering og virksomhedens påvirkning af miljø og mennesker på grund af nye EU lovkrav. I første omgang er det ikke alle virksomheder der er underlagt lovkravet, men det kommer gradvist til flere og flere virksomheder. Læs mere på erhvervsstyrelsens hjemmeside om hvornår din virksomhed skal lave et ESG regnskab. Samtidig er det også tydeligt, at ønsket om at være en ansvarlig virksomhed er motiverende for mange virksomheder i arbejdet med ESG. I mange brancher er desuden kundeefterspørgsel, der motiverer et øget fokus på bæredygtighed.

Når du som virksomhed aflægger ESG-rapportering, viser du, at du er ansvarlig. Det skaber tillid hos kunder, investorer og medarbejdere. 

Sådan laver vi jeres ESG-rapportering

I fællesskab laver vi en interessentanalyse og værdistrømsanalyse med det formål at finde væsentlige målepunkter for jeres virksomhed.

Data for målepunkter findes, verificeres og indsamles.

Vi udarbejder en samlet rapport på baggrund af de indhentede data.

ESG-rapporteringen, dokumentation og forslag til tre indsatsområder overleves til virksomheden.

 

Udover ovenstående kan vi være behjælpelige med:

  1. Handleplan og eventuel projektstyring for besluttede indsatsområder. 
  2. Uddannelse af medarbejdere i henhold til ESG- og bæredygtighedsinitiativer.
  3. Etablering af due diligence processer.