Brug digitalisering

som en vej til en mere grøn og bæredygtig virksomhed  

Digitalisering er nøglen til at skabe en mere bæredygtig og grøn fremtid. Ved at integrere digitale teknologier i din virksomheds processer og kultur kan du reducere klimapåvirkningen, optimere ressourceforbruget, forbedre kundeoplevelsen og styrke din konkurrenceevne. Samtidig kan du bidrage til en verden, der er mere bæredygtig og sikre, at din virksomhed er klar til de udfordringer, fremtiden bringer. 

Vi hjælper dig med at afdække, hvor det giver mening at digitalisere din virksomhed bl.a. ved at fokusere på det bidrag, digitaliseringen kan give til dit arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed.

[ 1 ]

Reduktion

af forbruget af fysiske ressourcer  

Ved at digitalisere arbejdsprocesser, dokumenter og kommunikation kan du minimere behovet for papir, energi og materielle ressourcer. Gennemfører du færre fysiske møder, og undgår du papirbaserede dokumenter, betyder det for eksempel mindre transport og mindre papirspild. Dette kan sammen med andre tiltag være med til at reducere virksomhedens samlede klimapåvirkning og giver samtidig en økonomisk besparelse til glæde for din virksomhed.

[ 2 ]

Optimering

af ressourceforbrug 

Digitalisering giver dig mulighed for at overvåge og optimere dit energi-, vand- og materialeforbrug mere præcist. Dette fører til en mere effektiv brug af ressourcer og reducerer spild. Vi kortlægger sammen med dig processerne i din virksomhed og identificerer her igennem potentialet for at optimere. Læs mere om vores arbejde med procesoptimering. 

[ 3 ]

Fjernarbejde

og reduktion af CO2-aftrykket

Digitalisering muliggør fjernarbejde for nogle medarbejdergrupper, hvilket reducerer behovet for pendling. Dette mindsker ikke kun CO2-aftrykket, men kan også forbedre dine medarbejderes trivsel gennem øget fleksibilitet og bedre balance mellem arbejde og privatliv.

[ 4 ]

Dataanalyse

som drivkraft for en bæredygtig udvikling af virksomheden

Digitalisering genererer store mængder data, som du kan bruge til at overvåge og forbedre din virksomheds indsatser for at reducere klimapåvirkningen og for at skabe en mere bæredygtig virksomhed. Dataanalyse giver indsigt i, hvor du kan sætte ind for at reducere spild og minimere klimapåvirkningen. 

[ 5 ]

Fremme af

cirkulær økonomi 

Ved at bruge digitale værktøjer som IoT (Internet of Things) kan du spore dine produkters levetid og udvikle cirkulære forretningsmodeller. Det kan for eksempel være, at det giver mening at udvikle en take back model, som en del af din forretningsstrategi. Dette fremmer genbrug, opgradering og genanvendelse af produkter, hvilket er afgørende for en mere bæredygtig fremtid. 

[ 6 ]

Bedre

kundetilfredshed

Digitalisering kan være med til at forbedre kundeoplevelsen gennem personalisering og øget tilgængelighed. Tilfredse kunder er mere tilbøjelige til at støtte op om dit arbejde med at gøre virksomheden og dine produkter mere grønne og bæredygtige.

Få støtte til din grønne omstilling eller digitalisering.

Vi hjælper dig med at gennemskue dine muligheder for tilskud igennem støtteordningerne SMV:Digital, SMV:Grøn, SMV:Grønne kompetencer, SMV:Eksport eller SMV:PRO. 

[ 7 ]

Innovation

og konkurrenceevne

Virksomheder, der omfavner digitalisering og digital transformation, er mere robuste og bedre rustet til at innovere og løbende tilpasse sig ændringer i markedet. Dette er med til at giver dig som virksomhed en konkurrencefordel og en mulighed for at udvikle mere bæredygtige produkter og løsninger. 

[ 8 ]

Samfundsansvar

og fælles værdier

Ved at investere i digitalisering og tiltag der skubber din virksomhed i en mere bæredygtig retning, sender du et positivt signal om, at du som virksomhed tager samfundsansvar. Det kan hjælpe dig med at tiltrække og fastholde de rigtige og dygtige medarbejdere. Det kan også hjælpe dig med at nå kunder og investorer, der deler dine værdier og også ønsker at være en del af noget større, der tager ansvar.