Bæredygtighedshjulet

og andre værktøjer, der hjælper dig på vej 

I AddBusiness bruger vi flere forskellige værktøjer afhængig af, hvad der giver mening i forhold til din virksomhed og de udfordringer du står med.

VækstHjulet® er fx et godt værktøj til at skabe fokus i vores arbejde. Det er et dialogværktøj, som hjælper os med at fokusere på det, der er vigtigst for dig lige nu.

Et andet af de værktøjer, vi anvender, er BæredygtighedsHjulet, som vi bruger til at skabe overblik over, hvor din virksomhed er i forhold til arbejdet med bæredygtighed. Vi anvender det også til at udvælge og prioritere de områder, du vil arbejde videre med.

Vi er certificerede VækstHjulet-rådgivere® og har derfor mulighed for at arbejde videre med de planer, du evt. har lagt sammen med dit regionale Erhvervshus eller din lokale Erhvervsservice.

En fælles platform

De to værktøjer hjælper os med at fastsætte ambitionerne for din videre udvikling i en mere grøn og bæredygtig retning.

De giver os også en platform til at definere og dele ambitioner, beslutninger, handlinger, planer og værktøjer med dig og skærper løbende vores fælles fokus, så vi sikrer, at vi kommer i mål med de formulerede ambitioner og målsætninger.

Det kan f.eks. være målet om at reducere mængden af affald eller nedsætte din virksomheds CO2-aftryk.

Vi har et godt samarbejde med de regionale Erhvervshuse, hvor BæredygtighedsHjulet og VækstHjulet® også er redskaber til at sikre, at vi sammen hjælper dig bedst muligt.

Du vil opleve et sammenhængende forløb, uanset om du taler med os eller din sparringspartner fra Erhvervshuset.

Foredrag & undervisning,

vi opgraderer og inspirerer

Vi tilrettelægger undervisning, der møder dine medarbejder og sikrer, at de bakker op om en mere grøn retning for din virksomhed. Vi inspirerer også gerne på gå hjemmøder eller til fredagsbaren.

Få støtte til din grønne omstilling eller digitalisering.

Vi hjælper dig med at gennemskue dine muligheder for tilskud igennem støtteordningerne SMV:Digital, SMV:Grøn, SMV:Grønne kompetencer, SMV:Eksport eller SMV:PRO. 

For os giver det mere mening at tale om grøn indstilling, end om grøn omstilling. Det er nemlig igennem en ændring af den måde, vi tænker og handler, at vi kan skabe ægte, vedvarende forandringer.

Derfor er grøn indstilling

en forudsætning for grøn omstilling.